meno heslo
  Hotline pre Servis do 24h tel.: 0907/845 734, e-mail: hotline@advos.sk Neprihlásený
Zabudli ste heslo?
Ponuka služieb

Prevod základných dát
Na základe individuálnej dohody medzi klientom a spoločnosťou LG tech, s.r.o. vieme riešiť aj naplnenie databázy subjektov poprípade aj základných údajov spisov. V závislosti od predošlého spôsobu vedenia agendy sa cena za prevod dát dohaduje vždy individuálne, avšak vzhľadom k času a nákladom vychádza poplatok oproti platu zamestnanca veľmi výhodne.
Služba prevod existujúcich dát zahŕňa:
  • Prevzatie dátového úložiska
  • Analýza hierarchie štruktúry úložiska
  • Analýza štruktúry dát (konzistencia a redundancia)
  • Príprava (programovanie) dát na uloženie do novej štruktúry
  • Prevod dát do aplikácie ©ADVOS
  • Kontrola integrity dát
  • Odovzdanie a kontrola uloženia dát objednávateľom
Pomoc na vzdialenú plochu
Ak sa pomoc týka programu ©ADVOS, tak pomoc a podpora na vzdialenú plochu, t.j. že sa pripojíme od nás z centrály cez bezpečný program na váš PC a vyriešime problém, je bezplatná! Je možné sa dohodnúť aj individuálne na pomoci, ktorá sa bude týkať aj iných problémov s PC, ktoré nesúvisia s ©ADVOS–om. Cena sa dojednáva individuálne a spravidla sa dohaduje veľmi výhodný symbolický mesačný paušál za túto službu pomoci na vzdialenú plochu.
Servis a údržba u zákazníka
Ak sa pomoc týka programu ©ADVOS, a nie je možné problém odstrániť cez vzdialenú plochu, účtujeme len cestovné náhrady! Je možné sa dohodnúť aj individuálne na pomoci, ktorá sa bude týkať aj iných problémov s PC, ktoré nesúvisia s ©ADVOS–om. Cena sa dojednáva individuálne a spravidla sa dohaduje veľmi výhodný symbolický mesačný paušál za túto službu pomoci + cestovné náhrady. Ponúkame komplexné služby a preto ak máte problém s PC, nemusíte volať za každým inú firmu, zavoláte proste nám a my Vám pomôžeme! Pomoc sa netýka len hardware, vieme Vám pomôcť s dátami, súbormi, obrázkami, multimédiami, pomoc s Office (WORD, EXCEL), Windows a pod.
Zriadenie emailovej schránky
Za symbolický poplatok 5,- EUR / rok a 1 email, vám zriadime oficiálny email v tvare: cokolvek@advos.sk. Zjednotíte si emaily a tým aj obraz v rámci emailovej komunikácie Ak nechcete, nemusíte si hneď zriaďovať web stránku.
Tvorna web stránok
V našom týme sú skúsení programátori a grafici a preto Vám ponúkame tvorbu kompletnej www prezentácie vašej advokátskej kancelárie (fotky, obrázky a súbory si spracujeme z poskytnutého zdroja sami). Cena je individuálna na základe požiadaviek konkrétneho zákazníka. Určite sa dohodneme!
Prepojenie - tvorba dátových prevodníkov medzi jednotlivými programami
Máme bohaté skúsenosti so spracovaním rôznych typov údajov a súborov. Robili sme prevodník napr. medzi účtovnými systémami, špecializovaným SW a pod. Ak máte systém (program) kde musíte prácne nahadzovať údaje, je možné niektoré veci a prípady aj automatizovať prostredníctvom SW. Cena každého projektu je individuálna a dohaduje sa na základe náročnosti a štúdie uskutočniteľnosti zo strany spol. LG tech, s.r.o. Analýzu a posúdenie možného riešenia (či sa to bude dať realizovať) vykonáme pre vás zdarma!